Bu programa uygun olarak verilen derslerde kullanılan sunu ve öğrencilere dağıtılan ders izlenceleri
10. sınıf için http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=253 ve
11. sınıf için http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=251
sayfalarında haftalık olarak yayınlanmış ve tamamlanmıştır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu materyalleri kullanabilirler.