Bu programa uygun olarak verilen derslerde kullanılan sunu ve öğrencilere dağıtılan ders izlenceleri
11. sınıf için http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=251 ve
10. sınıf için http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=253
sayfalarında haftalık olarak yayınlanmaktadır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu materyalleri kullanabilirler.